Καυτά θέματα κλείστε

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Θούριος - Αντώνης Κυριαζής (Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος)
Τραγούδι - Νίκος Ξυλούρης (Ψαρονίκος ή Αρχάγγελος της Κρήτης)

Ο Θούριος είναι πατριωτικός ύμνος, έργο του Ρήγα Βελεστινλή, τον οποίο είχε γράψει το 1797 και τον τραγουδούσε σε συγκεντρώσεις με σκοπό να ξεσηκώσει τους Έλληνες για την επανάσταση.

Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,
Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;
Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,
Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή.

Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδ
Παρόμοιες shots